کتاب گودل اشر باخ بافته ی گرانسنگ ابدی

کتاب گودل اشر باخ بافته ی گرانسنگ ابدی

شناسه محصول: K-129191

نا موجود

 ۷,۱۱۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

کتاب گودل اشر باخ بافته ی گرانسنگ ابدی

کتاب گودل اشر باخ بافته ی گرانسنگ ابدی

نا موجود

 ۷,۱۱۰,۰۰۰ ریال

نا موجود

 ۷,۱۱۰,۰۰۰ ریال

ناشر:
مؤلف:
مترجم:
اندازه کتاب:
نوع جلد: