لگو LEGO Garbage Truck and Recycling Set ۱۰۹۴۵

لگو LEGO Garbage Truck and Recycling Set ۱۰۹۴۵

شناسه محصول: K-180994

نا موجود

ابعاد بسته بندی: 28.2×26.2×9.6 cm

تعداد قطعات: 19

ناموجود

لگو LEGO Garbage Truck and Recycling Set ۱۰۹۴۵

لگو LEGO Garbage Truck and Recycling Set ۱۰۹۴۵

نا موجود

نا موجود

نشان تجاری:
مخاطبین: