لگو Lego Cement Mixer Truck ۶۰۳۲۵

لگو Lego Cement Mixer Truck ۶۰۳۲۵

شناسه محصول: K-179276

نا موجود

 ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ریال

ابعاد بسته بندی: 26.2×18.9×4.8 cm

تعداد قطعات: 85

تعداد مینی فیگور: 2

ناموجود

لگو Lego Cement Mixer Truck ۶۰۳۲۵

لگو Lego Cement Mixer Truck ۶۰۳۲۵

نا موجود

 ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ریال

نا موجود

 ۱۶,۰۲۰,۰۰۰ ریال

نشان تجاری:
مخاطبین: