جامدادی سه زیپ Swim ۲۲۸۰۰۹۰۹۹ گابل gabol

جامدادی سه زیپ Swim ۲۲۸۰۰۹۰۹۹ گابل gabol

شناسه محصول: K-159142

نا موجود

جنس: پلی استر

ابعاد: 22x7x7 cm

حجم: 1.078 لیتر

تعداد زیپ: سه

ناموجود

جامدادی سه زیپ Swim ۲۲۸۰۰۹۰۹۹ گابل gabol

جامدادی سه زیپ Swim ۲۲۸۰۰۹۰۹۹ گابل gabol

نا موجود

نا موجود

نشان تجاری:
نوع محصول: