کتاب بازی ها روانشناسی روابط انسانی

کتاب بازی ها روانشناسی روابط انسانی

شناسه محصول: K-2212

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال

روانشناسی روابط انسانی

ناموجود

کتاب بازی ها روانشناسی روابط انسانی

کتاب بازی ها روانشناسی روابط انسانی

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال

ناشر:
مؤلف:
مترجم:
اندازه کتاب:
نوع جلد: