بازی طبقه اشرافی high society

بازی طبقه اشرافی high society

شناسه محصول: K-163917

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال

محتویات بازی:

16 کارت آبرو

55 کارت پول

دفترچه بازی

ناموجود

بازی طبقه اشرافی high society

بازی طبقه اشرافی high society

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال

نشان تجاری:
مخاطبین:
زمان بازی:
تعداد نفرات: