بازی دیون

بازی دیون

شناسه محصول: K-153283

نا موجود

 ۱,۵۰۳,۰۰۰ ریال

بهترین بازی از نگاه Mensa در سال ۲۰۰۲

بهترین بازی ۲نفره‌ی ژانر استراتژی International Gamers Awards در سال ۲۰۰۲

بهترین بازی سال از نگاه Games Magazine در سال ۲۰۰۳

نامزد بهترین بازی خارجی بردگیم ژاپن در سال ۲۰۰۲

نامزد بهترین بازی بردگیم هلند در سال ۲۰۰۲

ناموجود

بازی دیون

بازی دیون

نا موجود

 ۱,۵۰۳,۰۰۰ ریال

نا موجود

 ۱,۵۰۳,۰۰۰ ریال

نشان تجاری:
مخاطبین:
زمان بازی:
تعداد نفرات: